Over deze keuzehulp

De Verzakking keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en gynaecologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Verzakking keuzehulp is voor vrouwen met prolaps met indicatie voor operatief herstel.

Medische inhoud

De medische informatie in deze keuzehulp is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn en is geactualiseerd met aanvullende bronnen.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn prolaps, versie 1.0, november 2014. Verantwoording: Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Beschikbaar via: www.nvog.nl

Srikrishna S1, Robinson D, Cardozo L, Cartwright R. (2008) Experiences and
expectations of women with urogenital prolapse: a quantitative and qualitative
exploration. BJOG 115(11):1362-8

Nilsson M1, Lalos O, Lindkvist H, Lalos A (2011) How do urinary incontinence and
urgency affect women's sexual life? Acta Obstet Gynecol Scand. 90(6):621-8

Lowenstein L1, Gamble T, Sanses TV et all Fellow's Pelvic Research Network. (2009)
Sexual function is related to body image perception in women with pelvic organ
prolapse. J Sex Med. 6(8):2286-91

Thakar R1, Chawla S, Scheer I, Barrett G, Sultan AH (2008) Sexual function following
pelvic floor surgery. Int J Gynaecol Obstet.102(2):110-4
5. Roos AM1, Thakar R, Sultan AH, de Leeuw JW, Paulus AT. (2014) The impact of pelvic
floor surgery on female sexual function: a mixed quantitative and qualitative study.
BJOG. 121(1):92-100

Barber MD1, Walters MD, Cundiff GW; PESSRI Trial Group. (2006) Responsiveness of the
Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI) and Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ) in
women undergoing vaginal surgery and pessary treatment for pelvic organ prolapse.
Am J Obstet Gynecol. ;194(5):1492-8

Choi KH1, Hong JY1.(2014)Management of pelvic organ prolapse. Korean J
Urol.55(11):693-702

Abdool Z1, Thakar R, Sultan AH, Oliver RS.(2011) Prospective evaluation of outcome of
vaginal pessaries versus surgery in women with symptomatic pelvic organ prolapse. Int
Urogynecol J. 22(3):273-8.

Gilchrist AS1, Campbell W, Steele H, Brazell H, Foote J, Swift S.(2013) Outcomes of
observation as therapy for pelvic organ prolapse: a study in the natural history of pelvic
organ prolapse. Neurourol Urodyn.;32(4):383-6.

Wiegersma M1, Panman CM1, Kollen BJ1 et al. (2014)Effect of pelvic floor muscle
training compared with watchful waiting in older women with symptomatic mild pelvic
organ prolapse: randomised controlled trial in primary care. BMJ. 22;349:g7378.

Dietz V1, van der Vaart CH, van der Graaf Y et al(2010) One-year follow-up after
sacrospinous hysteropexy and vaginal hysterectomy for uterine descent: a randomized
study. Int Urogynecol J. 21(2):209-16.
Laatste update
21 november 2018

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie en patiëntenvereniging Bekkenbodem4All.
Nederlandse Vereniging voor Obsteterie & Gynaecologie Stichting Bekkenbodem4All
Voor de ontwikkeling is een werkgroep opgericht onder leiding van drs. Caroline Vos en drs. Marjan Stegeman. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud. Daarnaast hebben patiënten en patiëntenvereniging Bekkenbodem4All meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.
ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. M.C. Vos
Dr. M.C. Vos
Gynaecoloog
ETZ
Drs. M. Stegeman
Drs. M. Stegeman
Gynaecoloog
ETZ

Financiering

De ontwikkeling van de keuzehulp is gefinancierd door het ZorgKeuzeLab. Aan de keuzehulp is ook een implementatieonderzoek gekoppeld.

Stichting Delectus en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

ZorgKeuzeLab streeft breed gebruik van de Verzakking keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Na afronding van het onderzoek is de keuzehulp openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.